Telf:+31(0)644 489 949
Algemeen civiele praktijk

Juridische geschillen waarbij niet de overheid maar enkel particulieren onderling en bedrijven betrokken zijn maken onderdeel uit van het algemeen civielrecht. Dit zeer brede rechtsgebied beslaat een grote verscheidenheid aan kwesties, van relatief kleine zaken tussen ruziënde buren tot omvangrijke miljoenenzaken tussen procederende bedrijven. Cindy´s Law & Studies heeft ruime ervaring met het bijstaan van zowel bedrijven als particulieren bij de meest uiteenlopende juridische disputen. Cindy´s Law & Studies weegt alle mogelijkheden voor u af, rekening houdend met de kosten die daarmee gemoeid zijn. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Arbeidsrecht

Heb je een vraag over ontslag- of arbeidsrecht? Bij Cindy´s Law & Studies krijg je direct antwoord, in begrijpelijke taal. Uiteraard kunnen wij je ook verder begeleiden en bijstaan. Onze specialisten geven juridisch advies over onder andere ontslag, arbeidsconflicten, cao, arbeidsovereenkomsten, ziekte, re-integratie en loon. Bel direct of neem contact op met Cindy´s Law & Studies voor vrijblijvend juridisch advies over jouw ontslagsituatie of andere arbeidsrechtelijke kwestie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur. Op de zaterdagen zijn we tot en met 13:00 uur geopend. We begeleiden je graag en helpen juridische problemen op te lossen. Het eerste advies is gratis.

Contractenrecht

Het contractenrecht omvat alle regels omtrent overeenkomsten aangegaan tussen personen of bedrijven. Bij Cindy´s Law & Studies adviseren en procederen we over contracten. Wordt een contract niet goed nagekomen? Wij dwingen voor u correcte nakoming af! Lijdt u schade door het niet nakomen van een contract, wij verhalen die schade voor u! Het verdient aanbeveling om contracten te laten checken door een gespecialiseerde jurist, voordat u ze überhaupt tekent. Ook voor het nakijken van de algemene voorwaarden bent u bij Cindy´s Law & Studies welkom! Daarnaast kunnen we voor u natuurlijk ook waterdichte contracten opstellen. U weet dan zeker dat u bij in de toekomst rijzende conflicten, optimaal beschermd bent. Bij Cindy´s Law & Studies helpen we u graag verder!

Cookiewetgeving

De cookiewet is een wijziging van de Telecommunicatiewet die als doel heeft de gebruiker/internetter controle te geven over de cookies die op zijn of haar apparatuur worden geplaatst of gelezen. Er is geen toestemming nodig voor cookies die de kwaliteit of effectiviteit van een website of dienst meten en die weinig of geen gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker. Dit worden noodzakelijke cookies genoemd. Omdat in de Telecommunicatiewet wordt verwezen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens (inmiddels opgevolgd door de AVG) zijn de betreffende bepalingen daarin relevant voor de cookiewetgeving. Zo geldt dat de gebruiker duidelijk en volledig moet worden geïnformeerd over het gebruik van cookies om zijn privacy beter te waarborgen. Omdat de gebruiker vóóraf zijn toestemming moet geven (opt-in), moet hij dus ook vóóraf worden geïnformeerd over het feit dat zijn gegevens worden opgeslagen of gelezen. Dat informeren moet gebruiksvriendelijk gebeuren. Tevens moet worden gemeld met welk doel een cookie wordt geplaatst of gelezen.

Financieelrecht

Financieel recht is vaak complex. Zeker voor bedrijven met een innovatief businessmodel kan het een uitdaging zijn om in kaart te brengen aan welke verplichtingen zij moeten voldoen. Cindy´s Law & Studies heeft juristen met ruime ervaring met de advisering van verschillende type (financiële) ondernemingen, bijvoorbeeld bij vragen op het gebied van markttoegang, het aanvragen van een vergunning of ontheffing, bedrijfsvoering (opstellen intern beleid en procedures) en doorlopende informatie- en rapportageverplichtingen. Onze cliënten zijn zowel FinTechs en growth companies, als gevestigde bedrijven. De juristen van dit team zijn opgeleid bij grote gerenommeerde kantoren waar zij zich gespecialiseerd hebben in het financieel recht. Daarnaast hebben zij ervaring als in-house legal counsel bij gevestigde financiële ondernemingen. Wij weten wat er nodig is om snel en efficiënt door het financieel recht te manoeuvreren en om duidelijkheid te verschaffen aan onze cliënten en hun klanten door middel van begrijpelijk en pragmatisch advies.

AVG/GDPR

De juristen bij Cindy´s Law & Studies zijn ook AVG Juristen die pragmatisch te werk gaan en tevens gespecialiseerd zijn in het privacyrecht. Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht is sinds 2018, helpen wij uw organisatie om aan de nieuwe, vaak verscherpte, regelgeving te voldoen. Wij merken in de praktijk dat veel organisaties (nog) niet voldoen aan de verscherpte regelgeving van de AVG. Er bestaat veel ook veel misverstand hoe bepalingen uit de AVG uitgelegd dienen te worden, en hoe deze bepalingen moeten worden vertaald naar de praktijk. AVG Juristen kan door pragmatisch te werken en zonder het gebruik van onnodig jargon uw organisatie bijstaan. Het maakt voor AVG Juristen niet uit of u al deels compliant bent met de AVG of pas begint met uw onderneming. Met de benodigde kennis en ervaring die wij gaandeweg hebben vergaard, kunnen wij op elk moment inspringen om u te helpen met de implementatie van de AVG en de privacynormen te borgen binnen uw organisatie.

Ondernemingsrecht

Onder het ondernemingsrecht vallen veel aspecten van het recht waar ondernemingen (BV’s, NV’s en coöperaties) mee te maken hebben. De juristen ondernemingsrecht zijn opgeleid bij kantoren waar ze aan veel (internationale) transacties, fusies en overnames werkten. Zij houden zich onder meer bezig met:
● Het begeleiden van investeringsrondes (voor ondernemer of investeerder).
● Het opzetten van werknemersparticipatieregelingen om talentvolle medewerkers te helpen aantrekken en behouden.
● Oprichtingen.
● Samenwerkingen.
● Bedrijfsstructureringen.
Voor alle bovenstaande structuren heeft Cindy´s Law & Studies de geschikte jurist klaar staan!

Staat- en bestuursrecht

Het bestuursrecht ziet op alles waarbij een overheid betrokken is. Aan de andere kant ziet het bestuursrecht op een gemeente die een visie heeft op de ontwikkeling van een bepaald gebied, een provincie die handhavend op wil treden tegen een chemisch bedrijf, of een ministerie dat boetebeleid wil vast stellen. Besluiten van de overheid kunnen de belangen van de betrokken partijen diep raken. Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en samenleving. Besluitvorming door overheden dient zorgvuldig plaats te vinden onder afweging van alle betrokken belangen. Cindy´s Law & Studies denkt graag mee over de wijze waarop een besluit juridisch houdbaar kan worden vormgegeven of juist de wijze waarop een besluit juist aangevochten kan worden. Over de mogelijkheden, kansen en risico’s in het bestuursrecht, adviseren wij met name overheden en ondernemers

Verbintenisrecht

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. De juristen van Cindy´s Law & Studies hebben door hun jarenlange ervaring een brede kennis opgedaan in het verbintenissenrecht en kunnen u daarom uitstekend adviseren of bijstaan in een procedure. U kunt denken aan een onrechtmatige daad, een franschiseovereenkomst, een geldlening. Dit zijn allemaal verbintenissen waar de juristen - indien er een geschil zou ontstaan - u kunnen bijstaan.